Soalan Psikometrik spa

SOALAN PSIKOMETRIK SPA

Penjelasan Penilaian Psikometrik SPA, Contoh Soalan Psikometrik SPA & Huraian Jawapan


Soalan Psikometrik SPA menguji calon dengan soalan soalan yang bakal menguji personaliti dan sahsiah seseorang calon sebelum layak di panggil untuk menghadiri temuduga atau menjawat sesuatu jawatan. Ujian Psikometrik SPA akan digunakan untuk menapis calon-calon yang benar-benar berminat untuk menceburi bidang kerjaya yang dipilih.

Kaedah Penilaian Psikometrik SPA

SPA menggunakan kaedah penilaian holistik untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, kompetensi, kemahiran, serta personaliti calon-calon bagi menentukan kesesuaian mereka untuk dilantik ke sesuatu jawatan. Kaedah ujian yang digunakan termasuk ujian psikometrik, ujian pengetahuan dan kemahiran kerja, ujian kompetensi, serta temu duga.

40 Contoh Soalan Psikometrik SPA

Soalan 1: Saya berasa ingin menangis apabila melihat orang lain menangis.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 2: Saya melakukan sesuatu mengikut peraturan yang ditetapkan.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 3: Saya lebih suka menjadi pemimpin daripada menjadi pengikut.

 • Ya
 • Tidak

Soalan 4: Kritikan saya terhadap Malaysia menunjukkan bahawa saya cintakan negara ini.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 5: Saya tercabar untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada rakan-rakan sekerja.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 6: Saya tidak bersikap asertif apabila menghadapi konflik.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 7: Tidak mengapa berehat pada waktu lain daripada yang ditetapkan jika pekerjaan dimulakan lebih awal.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 8: Walaupun saya mungkin tidak bersetuju dengan kerajaan pada masa ini, komitmen saya terhadap Malaysia tetap kukuh.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 9: Seseorang yang membeli barangan curi sama buruk perangainya dengan orang yang mencuri barangan tersebut.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Agak Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Agak Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 10: Saya akan menjauhi seseorang yang suka mengejek kehidupan peribadi orang lain.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 11: Saya mampu memulakan perubahan dalam kumpulan atau individu untuk meningkatkan produktiviti atau prestasi.

 • Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Agak Menggambarkan Diri Saya
 • Menggambarkan Diri Saya
 • Sangat Menggambarkan Diri Saya

Soalan 12: Rakyat yang tidak menyokong Malaysia seharusnya berhijrah ke negara lain.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tak pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 13: Jika negara lain tidak setuju dengan polisi penting Malaysia yang saya sendiri kurang faham, saya tidak semestinya menyokong pendirian negara saya.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tak pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 14: Kebanyakan individu cenderung mengambil kesempatan terhadap rakan sekerja mereka.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 15: Adakah anda pernah memiliki pemikiran yang anda lebih suka orang lain tidak tahu?

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 16: Saya dapat bangkit semula dengan mudah selepas melalui masa sukar.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 17: Saya akan melakukan apa jua cara untuk mengganggu pihak lawan demi mendapatkan kelebihan dalam persaingan.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Kurang Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 18: Saya meneliti pilihan yang ada dan implikasinya untuk membuat keputusan yang terbaik.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tidak Pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 19: Berusaha mematuhi peraturan.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Kurang Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 20: Saya akan tetap berada dalam sektor awam walaupun mendapat tawaran yang lebih baik daripada sektor swasta lain.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Kurang Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 21: Saya bekerja lebih keras daripada yang sepatutnya untuk menyelesaikan sesuatu tugasan.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Kurang Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 22: Saya dapat mengenali orang yang membuat keputusan berdasarkan gerak hatinya.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Kurang Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 23: Boleh dikatakan setiap individu mempunyai sedikit sifat tidak jujur.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Kurang Setuju
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 24: Saya tidak perlu mencari pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah.

 • Sangat Kerap
 • Kerap
 • Tak pasti
 • Kadang-Kadang
 • Tidak Pernah

Soalan 25: Saya merasa terikat apabila membuat temujanji pada hari dan masa yang telah ditetapkan.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tak pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 26: Adakah anda mempunyai angan-angan tentang hubungan romantik?

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Kurang Setuju
 • Agak Setuju
 • Setuju
 • Sangat Setuju
 • Sangat Setuju Sekali

Soalan 27: Pernahkah anda merasa ragu-ragu tentang keupayaan hubungan romantik anda?

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Kurang Setuju
 • Agak Setuju
 • Setuju
 • Sangat Setuju
 • Sangat Setuju Sekali

Soalan 28: Saya sukarela menjadi orang pertama yang mempelajari dan menyelesaikan tugasan baru di tempat kerja.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 29: Biasanya, saya tenang dalam bertindak menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya.

 • Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Agak Menggambarkan Diri Saya
 • Menggambarkan Diri Saya
 • Sangat Menggambarkan Diri Saya

Soalan 30: Saya suka mengenali orang penting kerana ini membuat saya penting juga.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tak pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 31: Tidak semua sahabat karib yang saya kenali menyukai saya.

 • Sangat Setuju
 • Setuju
 • Tak pasti
 • Tidak Setuju
 • Sangat Tidak Setuju

Soalan 32: Dalam membuat undian untuk memilih wakil, saya memilih calon yang saya kenali sedikit tentangnya.

 • Sangat Kerap
 • Kerap
 • Tak pasti
 • Kadang-Kadang
 • Tidak Pernah

Soalan 33: Saya akan menghadiri mesyuarat yang saya anggap penting walaupun tidak diwajibkan.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 34: Keputusan saya lazimnya berasaskan fakta, logik, pengalaman dan/atau gerak hati.

 • Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Agak Menggambarkan Diri Saya
 • Menggambarkan Diri Saya
 • Sangat Menggambarkan Diri Saya

Soalan 35: Saya sukarela menjadi orang yang pertama mempelajari dan menyelesaikan tugasan baru di tempat kerja.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 36: Saya boleh diharapkan apabila saya berjanji untuk melakukan sesuatu. Perkara itu akan dilaksanakan dengan baik dan tepat pada masanya.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 37: Saya merasakan dorongan untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada rakan-rakan sekerja.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Tidak Pasti
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 38: Pernahkah anda terfikir bahawa ibu bapa anda membenci anda?

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Kurang Setuju
 • Agak Setuju
 • Setuju
 • Sangat Setuju
 • Sangat Setuju Sekali

Soalan 39: Saya sentiasa memikirkan cara untuk berada lebih maju daripada rakan sekerja.

 • Sangat Tidak Setuju
 • Tidak Setuju
 • Kurang Setuju
 • Setuju
 • Sangat Setuju

Soalan 40: Saya sentiasa mempertimbangkan perasaan apabila tanggungjawab kerja melibatkan kesakitan fizikal atau emosi atau kesukaran orang lain (contohnya, semasa terapi fizikal, memberi suntikan, memberi notis berhenti, dan sebagainya).

 • Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Tidak Menggambarkan Diri Saya
 • Agak Menggambarkan Diri Saya
 • Menggambarkan Diri Saya
 • Sangat Menggambarkan Diri Saya

Kesimpulan

Tips mudah untuk lulus dalam ujian psikometrik adalah memastikan jawapan anda adalah sentiasa konsisten

Dan cara terbaik untuk kekal konsisten adalah mengenalpasti soalan-soalan yang berkait pada masa yang sama bersifat telus dengan diri sendiri ketika memberikan jawapan.

Soalan Ujian SPA

Terokai koleksi soalan SPA Lubuksoalan yang merangkumi pelbagai subjek untuk calon-calon yang akan mengambil ujian PSEE